You are currently viewing Patriotamat Locakzp

Patriotamat Locakzp

Część druga szkolenia z Mateuszem Stańczakiem – “Fizjoterapeutyczne aspekty jogi. Metodyka nauczania asan i oddechu”.

recommended reading

14 – 15 maja 2016

Prowadzący:

Prowadzący:

Mateusz Stańczak  – mgr fizjoterapii a także wieloletni instruktor oraz szkoleniowiec w zakresie ćwiczeń Jogi. Pierwotnie uczył się w zakresie metody Iyengara. Na drodze pracy fizjoterapeutycznej nieustannie odkrywa bogactwo możliwości Jogi w leczeniu ruchem i łączy podejścia różnych konceptów pracy z ciałem.  Jako fizjoterapeuta posługuje się technikami mięśniowo-powięziowymi, które pozwalają w miękki i delikatny sposób uwalniać napięcia mięśni i otaczających je tkanek, co ma kluczowe znaczenie w pracy z bólem oraz w pracy nad zrównoważeniem postawy.

Mateusz Stańczak

Kurs adresowany jest do instruktorów Jogi. Celem kursu jest przedstawienie spójnej metodyki nauczania podstawowych asan z wszystkich grup pozycji, zgodnie z ideą Tadasany jako punktu odniesienia do konstruowania wszystkich pozycji. Z założenia chodzi o pracę w obrębie fizjologicznych i biomechanicznych norm ruchomości ciała. Fizjologiczne ustawianie ciała oznacza jednocześnie korygowanie ustawień nieprawidłowych oraz rozpoznawanie niewłaściwych nawyków ruchowych. Podczas kursu będziemy intensywnie zastanawiali się nad tymi nieprawidłowościami i ich mechanizmami, tak żeby sekwencje asan mogły mieć coraz częściej porządane działanie terapeutyczne. W toku zajęć zostaną zawarte informacje dotyczące pracy z popularnymi dolegliwościami z jakimi spotykamy się wśród uczestników zajęć. Ponadto poznamy możliwości zastosowania niektórych mięśniowo-powięziowych technik fizjoterapeutycznych w praktyce oraz korygowaniu asan. Kurs zostanie wzbogacony o szereg wiadomości dotyczących najnowszych badań związanych z fizjologią systemu powięziowego i jego znaczenia w funkcjonowaniu ciała.

Szkolenie składa się z trzech weekendowych zjazdów i potwierdzone jest pisemnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia. Kurs obejmuje 46 godzin dydaktycznych i wymagana jest obecność na wszystkich trzech zjazdach.

Jest to kurs, który daje spójny i gotowy sposób pracy a także zestaw rozszerzających technik. Wszystko jest do zastosowania od razu na własnych zajęciach, podnosi ich merytoryczny poziom i udziela odpowiedzi na szereg często pojawiających się pytań. Krok naprzód.